Record details

Title
    Čerpací stanice Labe - teplárna Ústí nad Labem, geofyzikální průzkum.
Other titles
    Pumping station Labe - heating plant Ústí nad Labem, geophysical survey
Author
   Blecha, Vratislav
   Gurtler, Richard
   Karous, Miloš
Pub. date
    2003
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    eophysical survey
    flooding, voids.g
Title keyword
    Čerpací
    Geofyzikální
    Labe
    Labem
    Průzkum
    Stanice
    Teplárna
    Ústí
Abstract (in czech)
   Geofyzikální průzkum rozvolněného podloží budov po povodních
Abstract (in english)
   Geophysical survey of wash up zones under buildings after flooding
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012