Record details

Title
    Česká geografie v evropském prostoru
Editor
    Kraft, Stanislav
Publisher
    ČGS
Pub. place
    České Budějovice
Pub. date
    2007
Country
    Česká republika
Title keyword
    Česká
    Evropském
    Geografie
    Prostoru
Articles from monograph
    E-government a reforma veřejné správy v ČR
    Multimediální podpora výuky předmětu Geomorfologie a hydrologie ČR
    Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty