Record details

Title
    Česká geografie v Evropském prostoru (Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti)
Editor
    Kraft, S.
    Mičková, K.
    Vančura, M.
    Veselá, H.
Publisher
    Jihočeská Univerzita, pedagogická fakulta
Pub. place
    České Budějovice
Pub. date
    2006
Country
    Česká republika
Title keyword
    Abstraktů
    Česká
    České
    Evropském
    Geografické
    Geografie
    Prostoru
    Referátů
    Sborník
    Sjezdu
    Společnosti
    XXI
Articles from monograph
    Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí ČR
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty