Record details

Title
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů
Editor
    Fojtek, A.
Publisher
    VŠBTU
    Vysoká škola báňská TU
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    1995
Country
    Česká republika
Title keyword
    Ekologii
    Fyzikální
    Geofyzice
    Geologii
    Hornin
    Referátů
    Sborník
    VI
    Vlastnosti
    Využití
Articles from monograph
    Fyzikální charakteristika bělského zlomu
    Metody měření plynopropustnosti za trojosého stavu napjatosti
    Snímání přetvárných charakteristik a akustických emisí hornin při zatěžování prostým jednoosým tlakem
    Využití fyzikálních vlastností hornin při modelování účinků kapalinových paprsků vysoké energie