Record details

Title
    GEO/BIO DIVERZITA - Současné změny ve struktuře a využívání krajiny. Sborník abstraktů z výroční konferenceCZ-IALE
Editor
    Lipský, Z.
    Romportl, D.
Publisher
    UK Praha, PřF
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2014
Country
    Česká republika
Title keyword
    Abstraktů
    DIVERZITA
    GEO/BIO
    KonferenceCZ-IALE
    Krajiny
    Sborník
    Současné
    Struktuře
    Výroční
    Využívání
    Změny
Articles from monograph
    Antropogenní změny říčních koryt v horních částech povodí Svitavy a Sázavy