Record details

Title
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
Other titles
    Geochemical interaction of the rock environs with areal contaminats - use of indicative horizons 137Cs to study of the distribution, relations and significance of the selected radionuclides and metal elements in the rocks of the Jeseníky - Ostrava area.
Author
   Abraham, M.
   Bachratý, J.
   Bezděk, Josef
   Boháček, Zbyněk
   Chlupáčová, Marta
   Hanák, J.
   Hůlka, L.
   Kašparec, I.
   Kovářová, M.
   Matolín, M.
   Müller, Pavel
   Pecina, Vratislav
Pub. date
    2003
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    137Cs, geochemistry, radionuclide, Jeseníky Mts.
Title keyword
    137Cs
    Distribuce
    Geochemické
    Horizontů
    Horninách
    Horninového
    Indikačních
    Interakce
    Jeseníky
    Kontaminanty
    Kovových
    Oblasti
    Ostrava
    Plošnými
    Prostředí
    Prvků
    Radionuklidů
    Studiu
    Vazeb
    Vybraných
    Využití
    Významu
Abstract (in czech)
   Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty ? využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava.
Abstract (in english)
   Geochemical interaction of the rock environs with areal contaminats - use of indicative horizons 137Cs to study of the distribution, relations and significance of the selected radionuclides and metal elements in the rocks of the Jeseníky - Ostrava area.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014