Record details

Title
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
Editor
    Otava, J.
    Přichystal, A.
Publisher
    ČGU
    Masarykova univerzita
Pub. place
    Brno
Pub. date
    1999
Country
    Česká republika
Title keyword
    1998
    Geologické
    Moravě
    Roce
    Slezsku
    Výzkumy
Articles from monograph
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů
    Oválné hrásťové morfostruktury ve Svratecké klenbě Moravika na Tišnovsku
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí
    Soliflunkční (geliflokční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" )Ochoz u Tišnova)