Record details

Title
    Hydrogeologický rajon 4270 'Vysokomýtžská synklinála'. Geologická rešerše
Other titles
    Hydrogeological unit 4270 'Vysokomýtská synklinála'. Geological review.
Author
   Čech, Stanislav
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    review, Cretaceous, Bohemia, stratigraphy, lithology, tectonics
Title keyword
    4270
    Geologická
    Hydrogeologický
    Rajon
    Rešerše
    Synklinála
    Vysokomýtžská
Abstract (in czech)
   Přehled hlavních výsledků geologického mapování, stratigrafie, litologie a tektoniky v hydrogeologickém rajonu 4270.
Abstract (in english)
   Hydrogeological unit 4270 'Vysokomýtská synklinála'. Geological review.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014