Record details

Title
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 2
Editor
    Kaláb, Z.
Publisher
    ÚGN AV ČR
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    1994
Country
    Česká republika
Title keyword
    Inženýrská
    Konference
    Mezinárodní
    Regionální
    Seismologie
    Seismologů
    účastí
Articles from monograph
    Typová analýza mechanismů seismických jevů z oblasti porubu 138704 na Dole Lazy, OKR
    Výsledky seismických měření v uhelných a lupkových povrchových dolech