Record details

Title
    Inženýrsko-geologická mapa 25-34-12 Luhačovice - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
Other titles
    Geology-engineering map 25-34-12 Luhacovice (1:10 000)
Author
   Vít, Jan
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Geohazard map, geology, engineering, landslide predisposition, 25-34-12 Luhačovice
Title keyword
    25-34-12
    Inženýrsko-geologická
    Jevy
    Klimatickými
    Luhačovice
    Mapa
    Nepříznivými
    Ohrožených
    Podpora
    Prevence
    územích
Abstract (in czech)
   Mapování svahových pohybů a jejich dokumentace. Inženýrsko-geologická mapa a mapa náchylnosti území k porušení stability svahů.
Abstract (in english)
   Geology-engineering map 25-34-12 Luhacovice (1:10 000)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014