Record details

Title
    Křemže - undermined area prospecting.
Other titles
    Křemže - průzkum poddolovaného území.