Record details

Title
    Kutnohorský rudní revír
Author
   Malec, Jan
   Pauliš, Petr
Pub. place
    Kutná Hora
Pub. date
    2002
Publication type
    exkurzní průvodce
Series title; number
   exkurze České geologické spol
Title keyword
    Kutnohorský
    Revír
    Rudní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014