Record details

Title
    Mapa hydrogeologických poměrů České republiky
Other titles
    Map of hydrogeological conditions in the Czech Republic
Author
   Burda, Jiří
   Čurda, Jan
   Grundloch, Jiří
   Hartlová, Lída
   Herrmann, Zdeněk
   Kadlecová, Renata
   Kratochvílová, Hana
   Michlíček, Emil
   Slavík, Josef
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    groundwater, hydrogeological conditions
Title keyword
    České
    Hydrogeologických
    Mapa
    Poměrů
    Republiky
Abstract (in czech)
   Mapa znázorňuje převažující plošnou transmisivitu hornin v měřítku 1:500 000 na území České republiky v 11 kategoriích. Zobrazena je i bodová transmisivita významných hydrogeologických vrtů. Součástí mapy je schéma české křídové pánve v měřítku 1:800 000 zobrazující hydrogeologickou funkci prvního typu hydrogeologického prostředí od povrchu a ve stejném měřítku i rozložení transmisivity kolektoru C zastoupeného pískovci písčitými slínovci středního turonu.
Abstract (in english)
   Map of hydrogeological conditions in the Czech Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014