Record details

Title
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 11-14 Cheb
Other titles
    radon risk map,
Author
   Barnet, Ivan
   Mikšová, Jitka
Pub. date
    2002
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    radon risk category, mapping
Title keyword
    11-14
    Cheb
    Geologického
    Indexu
    List
    Mapa
    Podloží
    Radonového
Abstract (in czech)
   Mapa 1:50 000 vyjadřuje kategorie radonového indexu geologického podloží
Abstract (in english)
   radon risk map,
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014