Record details

Title
    Mezinárodní konference Modelování v mechanice. Sborník příspěvků
Publisher
    VŠB-TU
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2006
Country
    Česká republika
Title keyword
    Konference
    Mechanice
    Mezinárodní
    Modelování
    Příspěvků
    Sborník
Articles from monograph
    Nelineární modely visutých mostů
    Paralelní výpočty a MKP