Record details

Title
    Microgravity survey of the subsoil at Petrská street in Prague
Other titles
    Mikrogravimetrický průzkum podloží komunikace v Petrské ulici v Praze