Record details

Title
    Mikromorfologie vzorků z lokality Tel Abrid, sv. Sýrie : závěrečná zpráva za rok 2007
Author
   Lisá, Lenka
Publisher
    Geologický ústav AV ČR, v. v. i
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2008
Physical description
    17 s.
Language
    anglicky
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Subject category
    geoarcheology
    micromorphology
Title keyword
    2007
    Abrid
    Lokality
    Mikromorfologie
    Rok
    Sýrie
    Tel
    Vzorků
    Závěrečná
    Zpráva
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012