Record details

Title
    Moravskoslezské paleozoikum 2005: sborník abstraktů
Publisher
    Př.F.UPAL Olomouc
Pub. place
    Olomouc
Pub. date
    2005
Title keyword
    2005
    Abstraktů
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
    Sborník
Articles from monograph
    Karbonatizace blastomylonitů oskavské kry, silezikum
    Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvství
    Šupinová stavba vápenců ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Zpráva o nejstarším dochovaném exempláři trilobita popsaném z území České republiky