Record details

Title
    Moravský kras - labyrinty poznání
Publisher
    Jaromír Bližňák-GEO program
Pub. place
    Adamov
Pub. date
    1993
Country
    Česká republika
Title keyword
    Kras
    Labyrinty
    Moravský
    Poznání
Articles from monograph
    Biota Moravského krasu
    Geografická pozice Moravského krasu
    Geologie a geomorfologie Moravského krasu
    Hydrologie Moravského krasu
    Nerostné suroviny a jejich těžba
    Ochrana krasové krajiny a její využití
    Paleontologické nálezy
    Specifičnost a vyjímečnost Moravského krasu
    Speleologické průzkumy a objevy v Moravském krasu v letech 1945 až 1993
    Význam Moravského krasu