Record details

Title
    Moravský Krumlov IV. Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě . 29
Editor
    Neruda, P.
    Nerudová, Z.
Publisher
    Moravské zemské muzeum
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2009
Country
    Česká republika
Series title; number
   Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology
Title keyword
    29
    IV
    Krumlov
    Lokalita
    Mladého
    Moravě
    Moravský
    Paleolitu
    Počátku
    Středního
    Vícevrstevná
Articles from monograph
    Geomorfologická charakteristika okolí archeologické lokality Moravský Krumlov IV