Record details

Title
    Neotektonika Europy Środkowej. VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Neotektonika Polski", Sklarska Poreba - Turoszów, 24-27.06.2009. Materialy konferencyjne
Publisher
    Państwowy Instytut Geologiczny
Pub. place
    Wroclaw
Pub. date
    2009
Country
    Polsko
Title keyword
    24-27.06.2009
    Cyklu
    Europy
    Konferencja
    Konferencyjne
    Materialy
    Neotektonika
    Ogólnopolska
    Polski
    Poreba
    Sklarska
    Środkowej
    Turoszów
    VIII
Articles from monograph
    Active tectonic research within the Czech portion of the Sudetic Marginal Fault