Record details

Title
    Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon)
Author
   Gilíková, Helena
Pub. date
    2007
Physical description
    180 s.
Publication type
    dizertace
Title keyword
    Devon
    Kambrium
    Klastických
    Paleozoika
    Petrografické
    Prostředí
    Sedimentární
    Sedimentů
    Složení
    Spodního
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014