Record details

Title
    Poměr benz(a)antracen/benz(a)antracen+chrysen) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
Other titles
    Benz(a)anthracene/(benz(a)anthracene+chrysene) ratio in the soil, 02-322 Krupka 1:25000 map sheet
Author
   Geršl, Milan
   Geršlová, Eva
   Zelenková, Kateřina
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Krupka, geochemistry, organic pollution, Benz(a)anthracene, Chrysene, ArcGis,
Title keyword
    1:25000
    02-322
    Benz(a)antracen/benz(a)antracen+chrysen
    Krupka
    Listu
    Poměr
    Půdách
Abstract (in czech)
   Tematická mapa organických polutantů 1:25 000 území 02-322 Krupka je syntézou analytických dat, vědeckých znalostí a informací ze základní a aplikované geochemie a geoinformatiky. Mapa představuje kartografickou reprezentaci kontaminace životního prostředí organickými polutanty. Mapa ukazuje současnou kontaminaci půd ve významném průmyslovém regionu ČR.
Abstract (in english)
   Benz(a)anthracene/(benz(a)anthracene+chrysene) ratio in the soil, 02-322 Krupka 1:25000 map sheet
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014