Record details

Title
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
Other titles
    Arrangement and exploitation of geophysical data acquired at the expenses of the state budget - phase 2003. Final report on a geological work project for the Ministry of Environment.
Author
   Chlupáčová, Marta
   Dědáček, Karel
   Gnojek, Ivan
   Hadrabová, Lenka
   Hanák, Jaromír
   Hladík, Vít
   Hudečková, Eva
   Kolejka, Vladimír
   Matěj, František
   Ondra, Pavel
   Růžičková, Marie
   Sedlák, Jiří
   Svobodová, Ivana
   Šrámek, Josef
   Zabadal, Stanislav
Pub. date
    2003
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geophysical database, seismic, gravity, airborne geophysics, DC-resistivity soundings, petrophysics
Title keyword
    2003
    Dat
    Etapa
    Geofyzikálních
    Geologických
    MŽP
    Nákladem
    Pořádání
    Pořízených
    Prací
    Rozpočtu
    Státního
    úkolu
    Využívání
    Závěrečná
    Zpráva
Abstract (in czech)
   3. roční etapa pětiletého projektu zaměřeného na vybudování, rozšíření a správu národní geofyzikální databanky ČR. Byla zpracována a začleněna nová primární a sekundární data do 6 hlavních databázových registrů - seismiky, gravimetrie, letecké geofyziky, měření VES, petrofyziky a geofyzikální prozkoumanosti. Byly doplněny nové funkce do databankového GISu a systému správy dat.
Abstract (in english)
   Arrangement and exploitation of geophysical data acquired at the expenses of the state budget - phase 2003. Final report on a geological work project for the Ministry of Environment.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014