Record details

Title
    Programme of the Fieldtrip: Geology of the HGR 1651 and 1652- middle and souther Moravia. Guidbook (Time 28.-31.March 2012)
Other titles
    Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012)