Record details

Title
    Rod Hillendia Reid, 1964 a Guettardiscyphia Fromental, 1860 (Porifera, Hexactinellida) z české křídové pánve
Author
   Vodrážka, Radek
Pub. date
    2005
Physical description
    61 s.
Publication type
    diplomová práce
Title keyword
    1860
    1964
    české
    Fromental
    Guettardiscyphia
    Hexactinellida
    Hillendia
    Křídové
    Pánve
    Porifera
    Reid
    Rod
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014