Record details

Title
    Sborník konference "Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice". (Regionální konference s mezinárodní účastí)
Editor
    Kaláb, Z.
Publisher
    Ústav geoniky AV ČR
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    1995
Country
    Česká republika
Title keyword
    Geofyzice
    Inženýrské
    Konference
    Mezinárodní
    Nové
    Poznatky
    Regionální
    Sborník
    Seismologii
    účastí
Articles from monograph
    Lokalizace slabých blízkých seismických jevů s použitím observatorních dat