Record details

Title
    Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK
Editor
    Opluštil, S.
    Pešek, J.
    Vízdal, P.
Publisher
    Univerzita Karlova
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1993
Country
    Česká republika
Title keyword
    Fakulty
    Geologické
    Geologie
    Katedry
    Konference
    Ložiskové
    Přírodovědecké
    Sborník
    Uhelně
    UK
    VII
Articles from monograph
    Metodika studia příčin indukované seismicity v OKR
    Petrografie uhelných tonsteinů karvinského souvrství v dobývacích prostorech činných dolů v čs. části hornoslezské pánve
    Příspěvek ke genezi tzv. pestrých vrstev v čs. části hornoslezské pánve na základě petromagnetického a paleomagnetického studia