Record details

Title
    Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Publisher
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1993
Country
    cz
Title keyword
    Fakulty
    Geologické
    Geologie
    Karlovy
    Katedry
    Konference
    Ložiskové
    Přírodovědecké
    Sborník
    Uhelně
    Univerzity
    VII
Articles from monograph
    Aplikace gravimetrie při prognózování otřesů v černouhelném dole