Record details

Title
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
Author
   Kaláb, Zdeněk
   Knejzlík, Jaromír
   Lednická, Markéta
Publisher
    DIAMO s.p., o.z. GEAM, Dolní Rožínka
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2013
Physical description
    16 s. : P
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: Seismic effect of blast operations and induced seismic events in Rožná 1 Mine - 2013
Subject category
    blast operation
    mine stability
    Rozna Mine
Title keyword
    2013
    Dolu
    Důlním
    Indukovaných
    Jevů
    Poli
    Prací
    Projev
    Rok
    Rožná
    Seizmický
    Seizmických
    Trhacích
Abstract (in czech)
   Výzkumná zpráva popisuje výsledky experimenálního seizmologického měření na Dole Rožná v roce 2013.
Abstract (in english)
   This research report describes results of experimental seismological measurement in Rozna Mine in 2013.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014