Record details

Title
    Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku
Editor
    Bartošková, A.
    Boháčová, I.
    Čulíková, V.
    Dvorská, J.
    herichová, I.
    Hošek, J.
    Kadlec, J.
    Kalhous, D.
    Křivánek, R.
    Kyselý, R.
    Mlíkovská, J.
    Razím, V.
    Růžičková, E.
    Špaček, J.
    Zahradník, P.
    Zavřel, J.
    Žigová, A.
Publisher
    Archeologický ústav AV ČR
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2003
Country
    Česká republika
Series title; number
   Mediaevalia archaeologica
   5
Title keyword
    Boleslav
    Hrad
    Přemyslovský
    Raném
    Stará
    Středověku
Articles from monograph
    Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. Analýza sedimentů sondy W5/2000 v Děkanské zahradě