Record details

Title
    Staré stezky v geografii a archeologii VIII. Sborník prezentací a příspěvků ze semináře
Editor
    Kirchner, Karel
    Martínek, J.
Conference
    Staré stezky v geografii a archeologii (8. : 05.04.2013-05.04.2013 : Brno, Česká republika)
Other author; role
   Kuda, František
Publisher
    Ústav geoniky AV ČR
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2013
ISBN
    978-80-86407-40-1
Physical description
    122 s. : C830
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    konferenční sborník (tuzemská konference)
Notes
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: Old paths in geography and archaeology VIII. Proceedings of presentations and contributions of seminary
Subject category
    archaeology
    Czech Republic
    geography
    old paths
Title keyword
    Archeologii
    Geografii
    Prezentací
    Příspěvků
    Sborník
    Semináře
    Staré
    Stezky
    VIII
Abstract (in czech)
   Sborník obsahuje prezentace a příspěvky ze semináře, který se zabýval geografickými a archeologickými aspekty starých stezek. Příspěvky se zabývaly tematikou prehistorických i historických komunikací, včetně prezentace metodických přístupů při zkoumání starých cest a využití různého spektra mapových, elektronických i listinných podkladů.
Abstract (in english)
   The collection includes presentations of the seminary, which deals with the geographical and archaeological aspects of the old paths. Contributions are dealing with themes of prehistoric and historic communications, including the presentation of methodological approaches in exploring the old ways and with using a different spectrum of maps, both electronic and document data.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014