Record details

Title
    Studium a popis nových minerálních fází z Jáchymova
Other titles
    Study and description of new mineral phases from Jáchymov.
Author
   Frýda, Jiří
   Gabašová, Ananda
   Ondruš, Petr
   Skála, Roman
   Vavřín, Ivan
   Veselovský, František
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1999
Physical description
    140 s.
Language
    česky
Publication type
    výzkumná zpráva oponovaná
Notes
    Objednatel: GAČR
    Verze: Výzkumný úkol GAČR 205/97/0491
Thesaurs term
    new minerals, Jáchymov
Title keyword
    Fází
    Jáchymova
    Minerálních
    Nových
    Popis
    Studium
Abstract (in czech)
   Ve zprávě jsou předloženy výsledky studia 11 nových sekundárních fází z ložiska Jáchymov. Výsledkem výzkumu je schválení 4 nových minerálů Komisí pro nové minerály a jména minerálů (CNMMN) při Mezinárodní mineralogické asociaci (IMA): čejkait - Na4UO2(COPopis paraskoroditu byl již publikován v The American Mineralogist. Další 3 návrhy na schválení nových minerálů již byly do komise CNMMN zaslány: chetlemanskiit - NaCaCu5(AsO4)4Cl . 5H2O, pseudojohannit - Cu4(UO2)6(SO4)3(OH)14 . 16 H2O a doubekit - FeIIIDalší 4 návrhy budou k zaslání připraveny po dokončení rtg monokrystalové analýzy. Jedná se o fáze: Ni(UO2)2(AsO4)2 . 6 H2O, Ca(VO)2(AsO4)2 . H2O, UIV(HAsO4)2 . 2H2O a FeIII4(HAsO4)2(AsO4)2(SO4) . 16H2O.
Abstract (in english)
   Study and description of new mineral phases from Jáchymov.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014