Record details

Title
    Uložení vrtu JP585-10 jako stratotypu do archivu hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS v Kamenné
Author
   Donát, Alan
Pub. date
    2013
Physical description
    9 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    Archivu
    ČGS
    Do
    Dokumentace
    Geofond
    Hmotné
    Jako
    JP585-10
    Kamenné
    Stratotypu
    Uložení
    útvaru
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014