Record details

Title
    Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 25 let
Editor
    Blaheta, Radim
    Starý, Jiří
Publisher
    Ústav geoniky AV ČR, v.v.i
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2007
ISBN
    978-80-86407-21-0
Physical description
    41 s. : www.ugn.cas.cz/report/2007/ugn25let.pdf
Language
    anglicky
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    monografie
Notes
    Překlad názvu: Institute of geonics AS CR, v.v.i., 25 years
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geographical research of the environment
    rock mass
    study of geomaterials
Title keyword
    25
    AV
    ČR
    Geoniky
    Let
    Ústav
    V.v.i
Abstract (in czech)
   Tato brožura byla vydána u příležitosti 25. výročí založení ústavu. Informuje o historii ústavu, jeho poslání, o vědeckém zaměření a činnosti jednotlivých oddělení, personálním složení a struktuře pracoviště.
Abstract (in english)
   The book was published on the occasion of 25 years from founding the institute. The book illustrates history of institute, informs about its scientific aim and activities of its departments, staff and structure of the workplace.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012