Record details

Title
    Ústí nad Labem - Mírové náměstí, geofyzikální průzkum
Other titles
    Ústí nad Labem - Mírové náměstí, geophysical survey
Author
   Blecha, Vratislav
   Gürtler, Richard
   Karous, Miloš
   Nikl, Pavel
Pub. date
    2002
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    floods
    geophysics
    georadar
    gravity
Title keyword
    Geofyzikální
    Labem
    Mírové
    Náměstí
    Průzkum
    Ústí
Abstract (in czech)
   geofyzikální průzkum následků povodní v okolí Mírového náměstí v Ústí nad Labem
Abstract (in english)
   geophysical survey of the floods demage in the vicinity of Mírové náměstí square at Ústí nad Labem
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012