Record details

Title
    V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970
Publisher
    Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1970
Country
    Česká republika
Title keyword
    1970
    Gottwaldov
    Hydrogeologická
    Konference
    Referátů
    Sborník
Articles from monograph
    Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
    Hydrogeochemie a režim podzemních vod sedimentárních oblastí
    Hydrologické charakteristiky režimu podzemních vod
    Hydrologický režim podzemních vod a pramenů
    K problematice režimu napjatých zvodní
    Koncepcia základnej hydrogeologickej mapy ČSSR 1 : 200.000
    Mapy filtračních parametrů a potenciální produktivity
    Niektoré možnosti využitia štatistického spracovania režimných pozorování
    Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska
    Niektoré problémy so spracovaním hydrogeologických údajov pre inžiniersko-geologické mapy
    Počítacie stroje v hydrogeológii
    Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl na celkovém říčním odtoku
    Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách
    Příprava hydrogeologických podkladů pro samočinný počítač
    Režim podzemních vod Bytčanské kotliny a jeho ovlivnění vážskou derivací
    Režim podzemních vod s volnou hladinou
    Režim podzemných vôd s napätou hladinou
    Režim prameňov puklinovo-krasových vôd SV svahov Nízkych Tatier
    Vodohospodársko-hydrogeologické mapy
    Výpočet hydraulických parametrů a zásob podzemní vody na samočinném počítači Minsk 22
    Výsledky 70-letého pozorování podzemní vody ve vrtu V-12 v jímacím území brněnského vodovodu
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    Zpracování a plošné vyjádření některých hydrogeologických prvků v mapách