Record details

Title
    V. konferencja naukowa na temat petrologii węgla - streszczenie referatówt5th scientific conference of coal petrology - abstracts
Publisher
    Akademia górniczo-hutnicza im. S. Stazsica v Krakowie
Pub. place
    Kraków
Pub. date
    1987
Country
    Polsko
Title keyword
    Abstracts
    Coal
    Conference
    Konferencja
    Naukowa
    Petrologii
    Petrology
    Referatówt5th
    Scientific
    Streszczenie
    Temat
    Węgla
Articles from monograph
    Postsedimentary alterations of the seam No. 30a (Namurian C) in red beds of the Doubrava mine in Ostrava-Karviná Coal District
    Postsedymantacyjne zmiany pokładu węgla 30a (namur dolny) w pstrych utworach w kopalni węgla Doubrava w rejonie Ostrawsko-Karvińskim