Record details

Title
    Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Obnova komunikace Háj-Osek"
Other titles
    Expression of CGS for zoning and building permits for 'Restoring communication Haj-Osek'
Author
   Bohdálek, Petr
   Buda, Jan
   Godány, Josef
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expression, Restoring communication
Title keyword
    Akci
    ČGS
    Háj-Osek
    Komunikace
    Obnova
    řízení
    Stavebnímu
    územnímu
    Vyjádření
Abstract (in czech)
   Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Obnova komunikace Háj-Osek" - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Expression of CGS for zoning and building permits for 'Restoring communication Haj-Osek'
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014