Record details

Title
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-23 Protivanov
Other titles
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000,list Protivanov
Author
   Čurda, Jan
   Drábková, Eva
   Dvořák, J.
   Manová, Magdalena
   Maštera, L.
   Pačesová, Eva
   Pošmourný, Karel
   Šalanský, Karel
Publisher
    Český geologický ústav
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2000
ISBN
    80-7075-409-5
Physical description
    42 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Soubor geologických a ekologických účelových map
Thesaurs term
    Geology,geophysics,hydrogeology,economic geology,geochemistry,environmental geology
Title keyword
    24-23
    50
    000,list
    Ekologických
    Geologických
    Map
    Měřítku
    Protivanov
    Přírodních
    Souboru
    účelových
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Geologie,geofyzika,hydrogeologie,ložisková geologie,geochemie a geofaktory životního prostředí na území listu Protivanov
Abstract (in english)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000,list Protivanov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014