Record details

Title
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
Other titles
    Explanatory text of geological map scale 1: 25 000 sheet Lomnice nad Popelkou 03-431
Author
   Adamová, Marie
   Břízová, Eva
   Burda, Jiří
   Čáp, Pavel
   Drábková, Jana
   Dvořák, Igor
   Grygar, Radomír
   Holásek, Oldřich
   Hroch, Tomáš
   Krumlová, Hana
   Krupička, Jiří
   Kycl, Petr
   Mencl, Václav
   Mikuláš, Radek
   Pécskay, Zoltán
   Rapprich, Vladislav
   Rýda, Karel
   Řídkošil, Tomáš
   Skácelová, Zuzana
   Stárková, Marcela
   Šebesta, Jiří
   Šimůnek, Zbyněk
   Tasáryová, Zuzana
   Zajíc, Jaroslav
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Geological map, Krkonoše Piedmont Basin,Permocarboniferous rocks,Cretaceous sediments,Neogene volcanic rocks, Quaternary sediments,tectonics,geophysics,geochemistry,applied geology, hydrogeology, mineralogy, geosites, paleontology, geofactors
Title keyword
    03-431
    25
    000
    ČR
    Geologické
    List
    Lomnice
    Mapě
    Popelkou
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   vysvětlivky komentují legendu geologické mapy listu Lomnice nad Popelkou, popisují výskyty permokarbonských sedimentů a vulkanitů, křídových sedimentů, proniky neogenních vulkanitů a výskyty kvartérních sedimentů a vzájemné hranice hornin. Geologii doplňuje kapitola tektoniky, exodynamiky geofyziky,geochemie,inženýrské geologie,ložiskové geologie, geofaktorů životního prostředí, geologického vývoje a geologicky významných lokalit; v příloze specialistů jsou statě o paleontologii. ichnofosilních nálezech a mineralogii
Abstract (in english)
   Explanatory text of geological map scale 1: 25 000 sheet Lomnice nad Popelkou 03-431
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014