Record details

Title
    Využití 3D GIS při projektování vrtných prací
Other titles
    Application of 3D GIS in a Research Project Planning
Author
   Čížek, David
   Franěk, Jan
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    GIS,3D modelování,termální zátěž hornin,vrtné práce,ArcScene 10,multipatch,VRML,makro
Title keyword
    3D
    GIS
    Prací
    Projektování
    Vrtných
    Využití
Abstract (in czech)
   Jedná se o poster prezentující možnosti 3D modelování v GIS aplikaci ArcScene 10, které je využíváno v rámci projektu 'Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie'. Základem výzkumné činnosti je in-situ experiment v granitoidních horninách v prostorách podzemní laboratoře Josef ve středních Čechách. Přínos GIS zde spočívá zejména v možnosti tvorby nástrojů pro automatické generování modelů struktur a vrtů. 3D vizualizace pak přispívá k přehlednějšímu znázornění situace a nápomáhá pří návrhu vrtných prací.
Abstract (in english)
   Application of 3D GIS in a Research Project Planning
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014