Record details

Title
    Vývoj Českého masívu ve vztahu k prognózám a průzkumu ložisek nerostných surovin
Publisher
    Vysoká škola báňská
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    1985
Country
    Československo
Title keyword
    Českého
    Ložisek
    Masívu
    Nerostných
    Prognózám
    Průzkumu
    Surovin
    Vývoj
    Vztahu
Articles from monograph
    Hlubší stavba Českého masívu a distribuce akumulací rudních minerálů
    Úkoly ložiskoé geologie v 8. PLP