Record details

Title
    Vývoj kalibračního standardu pro stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 metodou plynové chromatografie pro účely mezilaboratorního porovnání
Other titles
    Development of calibration standard for determination of hydrocarbon content in the range of C10 to C40 by gas chromatography for proficiency testing
Author
   Boháček, Zbyněk
   Kovářová, Miloslava
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    determination of hydrocarbon content, characterization of waste, water quality, gas chromatography
Title keyword
    
    C10
    C40
    Chromatografie
    Kalibračního
    Metodou
    Mezilaboratorního
    Obsahu
    Plynové
    Porovnání
    Standardu
    Stanovení
    účely
    Uhlovodíků
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Vývoj kalibračního standardu pro stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 metodou plynové chromatografie v návaznosti na metodu stanovení nepolárních látek ve vodách a odpadech zavedenou normami ČSN EN ISO 9377-2 a ČSN EN 14039. Vývoj byl proveden ve spolupráci s firmou CSlab, s.r.o., která se zabývá organizací mezilaboratorních porovnání stanovení nepolárních látek ve vodách a odpadech pomocí plynové chromatografie.
Abstract (in english)
   Development of calibration standard for determination of hydrocarbon content in the range of C10 to C40 by gas chromatography for proficiency testing
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014