Record details

Title
    Výzkum veřejného mínění o problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice a Opatovice
Author
   Frantál, Bohumil
Publisher
    Ústav geoniky AV ČR, v.v.i
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2008
Physical description
    6 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Projekt: KJB700860801, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: The public opinion poll concerning the problems of the usage of renewable energy sources in the municipalities of Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice and Opatovice
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    NIMBY effect
    public opinion
    questionnaire survey
    renewable energy
    wind turbines
Title keyword
    Býškovice
    čistých
    Energie
    Horní
    Malhotice
    Mínění
    Netčice
    Obcích
    Opatovice
    Problematice
    Rakov
    Veřejného
    Využívání
    Výzkum
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Dne 7. května 2008 byl proveden mezi obyvateli obcí, na jejichž katastrálním území je plánována výstavba větrného parku - v obcích Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice a Opatovice - výzkum veřejného mínění týkající se problematiky využívání čistých zdrojů energie. Výzkum byl realizován formou dotazníkového šetření provedeného přímým dotazováním za pomoci vyškolených tazatelů.
Abstract (in english)
   The study presents results from the questionnaire survey made on May 7th, 2008 with inhabitants of the municipalities that have been identified as potential areas for wind turbines development (Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice and Opatovice).
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012