Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic at 1:25 000 scale with explanation, sheet 13-443 Chotěboř
Author
   Břízová, Eva
   Dudíková Schulmannová, Barbora
   Fürych, Vilém
   Hanžl, Pavel
   Kirchner, Karel
   Kryštofová, Eva
   Lysenko, Vladimír
   Mlčoch, Bedřich
   Mrázová, Štěpánka
   Pertoldová, Jaroslava
   Rambousek, Petr
   Roštínský, Pavel
   Schovánek, Pavel
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Verner, Kryštof
   Vít, Jan
   Vrána, Stanislav
   Zelenka, Přemysl
Pub. date
    2008
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Title keyword
    13-443
    25
    000
    Chotěboř
    České
    Geologická
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstract (in czech)
   Petrologie, geologická a tektonická stavba, geologický vývoj, geofyzikální a inženýrsko geologické poměry, hydrogeologie a nerostné suroviny na listu základní geologické mapy 1:25 000
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic at 1:25 000 scale with explanation, sheet 13-443 Chotěboř
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014