Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-223 Přibyslav
Other titles
    Basic geological map of Czech Republic 1:25 000 with Explanation notes, 23-223 Přibyslav
Author
   Břízová, Eva
   Fürych, Vilém
   Hanžl, Pavel
   Kadlecová, Renata
   Kirchner, Karel
   Lhotský, Pavel
   Lysenko, Vladimír
   Pertoldová, Jaroslava
   Roštínský, Pavel
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Štěpánek, Petr
   Verner, Kryštof
   Vít, Jan
Pub. date
    2008
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Geologic map,Moldanubicum,Přibyslav Mylonitic Zone,Bohemian Massif
Title keyword
    23-223
    25
    000
    České
    Geologická
    Mapa
    Přibyslav
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstract (in czech)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů a starých důlních děl.
Abstract (in english)
   Basic geological map of Czech Republic 1:25 000 with Explanation notes, 23-223 Přibyslav
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014