Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
Other titles
    The basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 24-413 Mokrá-Horákov
Author
   Bubík, Miroslav
   Černý, Jan
   Gilíková, Helena
   Hladil, Jindřich
   Hrdličková, Kristýna
   Kunceová, Eva
   Melichar, Rostislav
   Otava, Jiří
   Tomanová Petrová, Pavla
   Vít, Jan
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, geological section, Bohemian massive, Western Carpathian, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 24-413, Mokrá-Horákov
Title keyword
    1:25
    24-413
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Mokrá-Horákov
    Republiky
    Základní
Abstract (in czech)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov shrnuje nejnovější poznatky o horninovém složení východního okraje Českého masivu. Mapa zobrazuje nejnovější pohled na geologickou a strukturní stavbu území, je doplněna legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů, starých důlních děl a geologicky významných lokalit.
Abstract (in english)
   The basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 24-413 Mokrá-Horákov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014