Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa nerostných surovin
Other titles
    Geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 25-142 Valašské Meziříčí - Raw materials map
Author
   Krejčí, Zuzana
   Novotný, Roman
   Pecina, Vratislav
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    raw materials map, Valašské Meziříčí, mineral deposits
Title keyword
    1:25
    25-142
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Meziříčí
    Nerostných
    Republiky
    Surovin
    Valašské
    Základní
Abstract (in czech)
   Ložisková mapa ČR v měřítku 1:25 000 Valašské Meziříčí shrnující současný stav dle rešerše a rekognoskace území popisující ložiska všech typů, prognózní plochy, dobývací území, chráněná ložisková území, vyhledávací průzkumy včetně negativních a historii dobývaných ložisek.
Abstract (in english)
   Geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 25-142 Valašské Meziříčí - Raw materials map
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014