Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-124 Volary
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 32-124 Volary sheet
Author
   Soejono, Igor
   Šebesta, Jiří
   Verner, Kryštof
   Vrána, Stanislav
   Žáčková, Eliška
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 32-124, Volary
Title keyword
    1:25
    32-124
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Volary
    Základní
Abstract (in czech)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů a starých důlních děl.
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 32-124 Volary sheet
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014